GEGURITAN Manunggaling Kawula Gus Dur

gus dur

Oleh HARRY TJAHJONO

Ooo…, manunggaling kawula Gus Dur, ora pamrih mikul dhuwur, amarga Gus Dur wis luhur, isih nguripi kawula alit senadyan sampun semare

Babad bumi Nusantara, atusan taun dijajah Landa. Balung getih nyawane para prajurit, kanggo nebus kamardikan. Ngancik zaman Orde Baru nganti yahmene rakyat dijajah karo bangsane dewe

Pancen ya ngono watake revolusi, kala mentala nguntal anake dewe. Lha yen watake wong sing rebutan kursi, doyan sogokan gaweyane mung korupsi.

Sakdurunge reformasi, zamane wong gampang dipateni, kaya kewan dibelehi, mayite diguwak kali. Zaman kawula alit rina wengi wedi, Gus Dur wani mimpin Forum Demokrasi.

Wiwit cilik Gus Dur pancen ora mung ngaji, mula  khatam yen donya isine ra mung siji, mula paham yen Bhineka Tunggal Ika wis atusan taun ngayomi Nusantara.

Gusti…, menawi Gus Dur pancen wali,  menawi Gus Dur sanes wali, kawula mboten perduli

Ooo…, manunggaling kawula Gus Dur, shalawatan muji syukur, ngurmati tuladha jujur. Guru Bangsa ingkang ambeg paramarta, Kyaine kabeh agama

Kalabendhu reformasi, pengusaha pejabat petinggi, jendral mentri politisi, kompak bancakan korupsi. Kanggo sangu yen wis mati, andum sembako ethok-ethok munggah kaji.

Zaman edan sing ra ngedan ra keduman. Zaman keblinger angger uwong ngaku bener. Pemimpine kaya kere munggah bale. Kawulane kere tenan sak lawase

Gusti…, menawi Gus Dur pancen wali, menawi Gus Dur sanes wali, Gus Dur cekap Kyainipun sedanten agami.

Ooo…, manunggaling kawula Gus Dur, ora pamrih mikul dhuwur, amarga Gus Dur wis luhur, mung saderma nguntapke lelakon, Suluk Tlutur tancep kayon.

Jakarta, 12 Agustus 2012, Harry Tjahjono.

Avatar photo

About Harry Tjahjono

Jurnalis, Novelis, Pencipta Lagu, Penghayat Humor, Penulis Skenario Serial Si Doel Anak Sekolahan, Penerima Piala Maya dan Piala Citra 2020 untuk Lagu Harta Berharga sebagai Theme Song Film Keluarga Cemara