#DAHLAN ISKAN

Model BTP

Oleh: Dahlan Iskan ADA program baru. Namanya: Mencari Pemimpin Bersih, Transparan, dan Profesional. Pendaftaran sudah dibuka. Kita memang perlu pemimpin yang BTP (bersih, transparan, profesional). […]