#MENYEMBAHBATUDANPEMAINSIRKUS

MENYEMBAH BATU DAN PEMAIN SIRKUS

Dalam  sebuah  blog  yang  mempersoalkan “intoleransi” terdapat sebuah pertanyaan ngoyoworo yang ditujukan kepada Angie (Angelina Sondakh). “Angie,  kenapa  setelah  menyembah  batu  kau  jadi  berantakan?”.  Pertanyaan itu  pun  langsung  direspon netizen lain:  “Dari  pada  menyembah pemain sirkus,  lebih baik menyembah batu”. Semula saya tidak […]