#PSI

Kepincut

Seide.id -Kepincut, agak susah dicari padanannya dalam satu kata. Kepincut artinya kurang-lebih adalah: ketertarikan secara emosional -nyaris tanpa mikir- kepada sesuatu dengan “segenap jiwa” terhadap […]