GEGURITAN Noi

HANDRY TM

Foto Budi Maryono

Dening HANDRY TM

wis tambah tuwa, noi

aja mungkret ati, biyen

playumu isih katon rikat, 

        aku tansah kepencut marang 

        perawan sing mlayune kebat 

          pancen tambah tuwa, noi

          nanging ora kurang rasa 

          kangenku marang sliramu

sliramu kayadene kayu sawo, 

lan aku lembaran godhonge sing tansah katon ijo

menawa suk pepisahan

        tak pilih kuwi ana ing pinggiran laut gedhe

        kanggo pangeling-elinge awake dhewe

        nanging aku durung kepingin lunga

durung wayahe mahargya

         pepisahan ing dina saiki

Semarang, 23 Juli 2021.

Ninggal Panggung

Dening HANDRY TM

nggendring kejer playuku nglungani

panggung sing gedhe banget kuwi

mbokmenawa sikil isih keciliken

nganggo sepatu sing dipundhutake ibu

saengga ora duwe wani

njoget lan gegemboran ana 

ing panggung sing  jembare 

kaya kekarepane ibu

kaya-kaya kepingin ngadoh

nalika slompret keprungu nyriwing

ditindih swara serak para biduan, 

lan senar gitar sing kaya nggegaruk-

ati 

mbrabak mripatku mirsani ibu

ngadeg ing tengah ara-ara menungsa

ana ngarep panggung gedhe kuwi

Semarang, 2021.

SEIDE

About Admin SEIDE

Seide.id adalah web portal media yang menampilkan karya para jurnalis, kolumnis dan penulis senior. Redaksi Seide.id tunduk pada UU No. 40 / 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Opini yang tersaji di Seide.id merupakan tanggung jawab masing masing penulis.